Elecciones a Cortes Generales 2011

Candidaturas proclamadas

Congreso de los Diputados

A Coruña

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

 1. Don Francisco Xesús Jorquera Caselas 
 2. Dona Rosana Pérez Fernández 
 3. Dona María Jéssica Fernández Polo 
 4. Dona Xulia Guntín Araujo 
 5. Don Oscar Ínsua Lema 
 6. Dona María Xosé Alfonso Torres 
 7. Don Secundino García Casal 
 8. Don Evencio Ferrero Rodríguez 

Suplentes:

 1. Don Xosé Manuel Tomé Fernández 
 2. Dona Laura Arjonilla Cristobal 
 3. Dona María Dolores Martínez Castelo 
 4. Don Gonzalo Jesús María De Lucas Lema 
 5. Dona Rocío Trastoy García 
 6. Don Eduardo Ventura Freire Bargados 
 7. Don Luis José Sánchez Sánchez 
 8. Dona María Asunción García Cao 

CONVERXENCIA VINTEÚN

 1. Don Fernando Del Río Iglesias 
 2. Don Rafael José Traficante Fernández 
 3. Dona Iria Martínez Couce 
 4. Dona Sandra María Silva Chorén 
 5. Don Carlos Durán Estany 
 6. Dona Montserrat Nolasco Rodríguez 
 7. Don Mateo Santiago Franco Rodríguez 
 8. Dona Laura Rodríguez Espasandín 

Suplentes:

 1. Don César Calviño García 
 2. Don Xaime Manuel Requeixo Souto 
 3. Dona Fátima Rodríguez Juncal 

ESQUERDA UNIDA-OS VERDES: A ESQUERDA PLURAL

 1. Dona María Luz Canal Paz (IND) 
 2. Don Xosé María Dobarro Paz (EU) 
 3. Dona María Rozas Pérez (EU) 
 4. Don Antonio Olives Alonso (IND) 
 5. Dona Paula Meizoso Alonso (EU) 
 6. Don Argimiro Manuel Doce Pérez (EU) 
 7. Dona Celia Fernández Vasco (EU) 
 8. Don Arturo Salgueiro González (EU) 

Suplentes:

 1. Dona Encarnación Gámez Morales (IND) 
 2. Don Miguel Ángel Touriño Moreira (EU) 
 3. Don Manuel Bustabad Rey (IND) 

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE

 1. Don Francisco Manuel Caamaño Domínguez 
 2. Don Miguel Ángel Cortizo Nieto 
 3. Dona María Paloma Rodríguez Vázquez 
 4. Dona Noemi Fernánez Calveiro 
 5. Dona María de la Flor Lago Méndez 
 6. Don Ricardo Antonio García Mira 
 7. Dona Isabel Vuelta González 
 8. Don Manuel Vázquez Faraldo 

Suplentes:

 1. Dona Raquel Bolaño Fariñas 
 2. Don Miguel Ángel Buján Varela 
 3. Dona María Zora Concepción Leis Barcia 
 4. Don Humberto Creus Andrade 
 5. Dona María del Carmen Fernández Reboredo 
 6. Dona Inés Cagide Val 
 7. Dona Sandra Pena Barbeito 
 8. Don Alberto Piñeiro Otero 
 9. Don Juan Vicente Penabad Muras 
 10. Don José Antonio Ucha Velo 

PARTIDO POPULAR

 1. Don Antonio Erias Rey 
 2. Dona Marta González Vázquez 
 3. Don Arsenio Miguel Fernández de Mesa Díaz del Río 
 4. Dona Tristana María Moraleja Gómez 
 5. Don Juan de Dios Ruano Gómez 
 6. Don Antonio Pérez Ínsua 
 7. Dona Margarita Varela Lema 
 8. Dona Ana Belén Franco Martínez 

Suplentes:

 1. Dona Antonia María Sanjurjo Seijas 
 2. Don José Antonio Garea Gil 
 3. Don José Luis Martínez Sanjurjo 

UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA

 1. Dona Sara Puga Rey 
 2. Don José Francisco García Domínguez (IND) 
 3. Dona Marta Descalzo De la Torre (IND) 
 4. Don Luis Alberto Rodríguez Castromil (IND) 
 5. Don José Manuel Sangiao Valiño 
 6. Don Oscar Puga Rey (IND) 
 7. Dona María del Carmen Rey Bellas (IND) 
 8. Dona María del Carmen Otero Nieto (IND) 

Suplentes:

 1. Don Ángel Pereira Castro (IND) 

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

 1. Don Sión Fernández Villar 
 2. Dona Mónica Teresa Martín Rodríguez 
 3. Dona Ana Martínez Moraña 
 4. Dona María José Carnés Cean 
 5. Don Pablo Seijas Coira 
 6. Dona Nadine Castro Cividanes 
 7. Don Roberto Vilariño De la Rosa 
 8. Don Roberto González Luaces 

Suplentes:

 1. Dona María del Loreto Corral Pedregosa 
 2. Don Miguel Ángel Cano Galán 

EQUO

 1. Dona Cecilia Elisa Carrillo Rubio 
 2. Don Néstor Quintana Pena 
 3. Dona Nuria Saavedra Canalejo 
 4. Don Luís Manuel Ledo Regal 
 5. Dona Amalia Margarita López De Figueroa 
 6. Don Vicente Otero Santiago 
 7. Dona Dorinda Rodríguez Barrio 
 8. Don David Pascual Ballester 

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA

 1. Don José Antonio De Lorenzo Pardo 
 2. Dona María de los Ángeles Colmenero Ruiz 
 3. Don Juan José Chouza Sampedro 
 4. Dona Alicia Veira Ramos 
 5. Don Fernando García Sande 
 6. Don Carlos Oliva Castello 
 7. Dona Patricia Bustamante Fernández 
 8. Dona María del Carmen Otero Vilas 

Suplentes:

 1. Don Francisco Javier Carreira Roca 

SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA

 1. Doña Cristina Bandín Potel 
 2. Don José Antonio Montes Pose 
 3. Doña Magdalena Pérez De Vallejo 
 4. Don Hugo Marcelo Suárez Vázquez 
 5. Doña María Teresa De Vallejo Sancho de Sopranis 
 6. Doña Yolanda María Gómez Gómez 
 7. Don Juan Daniel Sabín Fernández 
 8. Don Jorge Bandín Potel 

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

 1. Don Francisco Eugenio Sebio Peña 
 2. Don Roberto Guijarro López 
 3. Dona Ana Marta García Rea 
 4. Dona María del Carmen Cores Grela 
 5. Don Luis Miguel Martín Nevado 
 6. Dona Margarita López Martín 
 7. Don Rafael Torres Pérez 
 8. Dona Mirela Vilar Bernal 

Suplentes:

 1. Don Enrique Ortega Inguanzo 

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

 1. Doña Marina Fernández Delgado 
 2. Don Adrián Amieiro Pena 
 3. Doña María del Pilar Brocos Fernández 
 4. Don Francisco Javier Moreno Fernández de Yepes 
 5. Doña Julia Pozuelo Roldán 
 6. Don Alberto Carlos Martín Aristin 
 7. Doña Cristina Davila Díaz 
 8. Don Álvaro Fernández-Villa García 

PARTIDO HUMANISTA

 1. Dona María Montserrat Verea Pellico 
 2. Don Rubén Sánchez Imizcoz 
 3. Don Dilio Enrique Bracho Ponte 
 4. Dona María Luisa Fernández Rodríguez 
 5. Don Juan Carlos Reguera Pena 
 6. Dona María Mar Sande Lestón 
 7. Don Miguel Ángel Bello Souto 
 8. Dona Paloma Longueira Teijeiro 

© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2011.