Elecciones a Cortes Generales 2011

Campañas institucionales

Voto por correo

botón para volver a la página anterior

Castellano | Catalán | Euskera | Gallego | Valenciano

20 de novembro. Eleccións Xerais.

Se ese día vas estar lonxe da túa vila, da túa terra, da túa cidade ou se algo che impide ir votar, nada che impide votar por correo.

Solicita ata o 10 de novembro a documentación necesaria en calquera oficina de Correos.

Recibirala gratuitamente no teu domicilio.

20 de novembro. Eleccións Xerais.

Por correo o teu voto ten todo o seu valor.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.

© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2011.