Elecciones a Cortes Generales 2011

Campañas institucionales

Elecciones al senado

botón para volver a la página anterior

Castellano | Catalán | Euskera | Gallego | Valenciano

El diumenge 20 de novembre se celebren Eleccions Generals.

Fes servir la papereta sèpia per al Senat.

(Pot anar impresa a doble cara. Comprova-ho)

Marca amb una creu fins a 3 candidats, si votes a la Península.

Només dos a Gran Canària, Tenerife, Mallorca, Ceuta i Melilla.

I un, a la resta de les illes.

No escriguis ni facis res més a la papereta: tan sols plega-la i introdueix-la dins el sobre sèpia.

Així es vota al Senat.
Ministeri de l’Interior.
Govern d’Espanya.

© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2011.