Elecciones a Cortes Generales 2011

Campañas institucionales

Elecciones al senado

botón para volver a la página anterior

Castellano | Catalán | Euskera | Gallego | Valenciano

O domingo 20 de novembro celébranse Eleccións Xerais.

Utiliza a papeleta sepia para o Senado.

Marca cunha cruz ata tres candidatos se votas na Península.

Pode ir impresa a dobre cara. Compróbao

Só dous en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta e Melilla.

E un no resto das illas.

Non escribas nin fagas nada máis na papeleta: só dóbraa e introdúcea no sobre sepia.

Así se vota ao Senado.
Ministerio do interior.
Goberno de España

© Ministerio del Interior. Subsecretaría. Dirección General de Política Interior 2011.