Logo Elecciones Europeas 09
Información interactiva
Interrogación

CANDIDATURAS

Elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio de 2009

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Don Juan Fernando López Aguilar.
2. Don Ramón Jáuregui Atondo.
3. Doña Magdalena Álvarez Arza.
4. Doña María Badia i Cutchet.
5. Don Miguel Ángel Martínez Martínez.
6. Doña Carmen Romero López.
7. Don Alejandro Cercas Alonso.
8. Doña Iratxe García Pérez.
9. Don Enrique Guerrero Salom.
10. Doña Inés Ayala Sender.
11. Don Antolín Sánchez Presedo.
12. Don Juan Andrés Perelló Rodríguez.
13. Don Raimon Obiols i Germa.
14. Doña Eider Gardiazabal Rubial.
15. Doña Josefa Andrés Baréa.
16. Don Luis Yañez Barnuevo.
17. Don Antonio Masip Hidalgo.
18. Don Emilio Menéndez Del Valle.
19. Doña María Muñiz De Urquiza.
20. Doña Teresa Riera Madurell.
21. Don Ricardo Cortes Lastra.
22. Don Sergio Gutiérrez Prieto.
23. Doña María Irigoyen Pérez.
24. Doña Nuria Parlón Gil.
25. Doña Dolores García-Hierro Caraballo.
26. Don Vicente Garcés Ramón.
27. Doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.
28. Doña Gloria Martín Rodríguez.
29. Doña Rosa Miguelez Ramos.
30. Don Antonio Magdaleno Alegría.
31. Don Mohammed Azahaf Moumen.
32. Doña Concepción Arribas Llorente.
33. Doña María Rosa López-Ochoa Oña.
34. Doña Izaskun Bernal Cerdeira.
35. Don Alejandro Colldeforns Bergnes Las Casas.
36. Doña Yolanda Sierra Martínez.
37. Doña Ángela del Carmen Sierra González.
38. Don Ramón Hernández Garrido.
39. Doña Sonia Martí i Korff.
40. Don Juan Mari Serra.
41. Doña María Piedad Álvarez Cortés.
42. Doña Beatriu Doménech Sánchez.
43. Doña María Isabel Gómez De Pedro.
44. Don Regino Mateo Pardo.
45. Don Daniel Carrillo Muñoz.
46. Doña María Julia Martínez Torales.
47. Don Rufino Sanz Peinado.
48. Doña Dolors Vidal Guiu.
49. Doña Bárbara Duhrkop Duhrkop.
50. Don Josep Borrell i Fontelles.

Suplentes

1. Don Carlos Tanco Peña.
2. Doña Sandra Ramos García.
3. Doña Carmen Rocio Cuello Pérez.
4. Doña Mariana Venec.
5. Don Ricardo Lorka Mar Ruipérez.
6. Doña Blanca Pérez García.
7. Don José Ramón Funes Toyos.

© Ministerio del Interior| Mapa del Web | Contacto